Käyttäytymisvaiheteoriat ovat jyllänneet ammattiurheilijoiden psykologisessa tutkimuksessa jo vuosia.

Niiden hahmottaminen ja tunnistaminen lisää valmentajien työkaluja sekä lisää myös urheilijan itsensä mahdollisuuksia parempaan tulokseen ja parempaan motivaatioon. On olemassa kahdenlaista motivaatiota. Ulkoista ja sisäistä. Ammattiurheilijan motivaation on pakko olla sisäistä motivaatiota, sillä huipulle ei päästä ilman sitä. Sen jälkeen motivaation voi jakaa kahteen eri ryhmään. On yleismotivaatiota, joka on avainsanana jokapäiväiselle tekemiselle ja tavoitteiden toteutumiselle ja on olemassa tilanne motivaatiota, joka on avainasemassa urheilusuorituksessa, jolloin tekemisen fokus täytyy olla mielessä aivan koko ajan, jotta suoritus voi olla paras mahdollinen.

Prochaskan malli

Motivaation muutos on käyttäytymisen muutos. Siihen on sovellettavissa sellaista kuin Prochaskan malli, jossa käsitellään muutosta. Muutos on prosessi ihmisen päässä, joka ei tapahdu ilman välivaiheita. Mitä suuremmasta muutoksesta on kyse, sen isommin muutoksen välivaiheet liittyvät tapahtumaan. Jos motivaatiota halutaan muokata omassa päässään, on silloin ohittamatta edessä käyttäytymisen muutos. Ensimmäisenä vaiheena on harkintavaihe. Tässä vaiheessa ihminen alkaa hyväksymään hiljalleen tai yhtäkkisesti, että jokin muutos on pakko tapahtua. Hyväksytään se, että muutos on pakollinen ja siihen motivoidutaan jo hieman tässä vaiheessa. Ihminen myöntää siis itselleen, että muutos on tarpeellinen esimerkiksi hänen tarpeiden tyydyttämiseen tai tavoitteisiin nähden. Sen jälkeen astuu kuvioon mukaan suunnitteluvaihe. Henkilö, joka on suunnitteluvaiheessa usein toteuttaa tai pohtii erilaisia toimintatapoja ja testaa miten muutos tapahtuu tai miltä se tuntuu. Ihminen tekee valmisteluja joko henkisiä pään sisällä tapahtuvia tai ihan fyysisiä valmisteluja muutokseen. Tämän jälkeen siirrytään toimintavaiheeseen. Ihminen siirtyy suunnittelusta toteutukseen ja tekemiseen. Tämä vaihe on usein rikas ja täynnä niin negatiivisa kuin positiivisia onnistumisen kokemuksia. Mutta jos tässä vaiheessa muutosta on henkisesti jo suunniteltu ja sen tuomasta hyödystä ollaan motivoiduttu sisäiset, on negatiiviset kokemukset helpompi ohittaa. Joskus kuitenkin tarvittavakin muutos jämähtää paikalleen. Joskus jopa jo suunnitteluvaiheeseen tai sitten toimintavaiheen suuriin negatiivisiin kokemuksiin. Tämä johtuu usein siitä, että motivaatio muutokselle on ollut ulkoista ja selkeää sisäistä motivaatiota ei olla kasvatettu tarpeeksi tai perusteltu itselleen tarpeeksi selkeästi.

Muutoksen ylläpito

Muutos mikä esimerkiksi motivaatiossa ja tekemisessä on saavutettu kaikkien vaiheiden jälkeen ja sisäinen motivaatio on sytytetty, on vaikeaa ylläpitää. Siihen täytyy jatkuvasti laittaa panoksia, että se ei keskeydy, hyydy tai taannu takaisin vanhaan. Kaikki muutokset eivät kestä, vaikka ne tähän vaiheeseen ollaan saatukin, sillä ihmisluonto on sellainen, ettei se tyydy paikoilleen vaan jatkuvasti muuttuu ja uudistuu. Pienet taantumat, jotka taas vievät muutosta eteenpäin tai antavat lisäenergiaa motivaation syttymiseen ja löytämiseen aina uudelleen ja uudelleen kuuluvat asiaan. Ne ovat luonnollinen vaihe muutoksen kulussa ja ihmisen elämässä. Näistä taantumista tulisi ottaa oppia ja aina päästä yhdelle kehitysaskelmalle sen johdosta ylöspäin, sillä suurin osa niistä on tarkoituksellakin kehittävimpiä työkaluja motivaatiotyöskentelyssä. Silloin kun taantuma iskee, on aikaa kysyä itseltään: Mikä minua motivoi? Mikä on tavoitteeni? Missä mennään nyt? Ja mihin tähdätään lähitulevaisuudessa? Näiden kysymysten pohtiminen antaa selkeitä suuntaviivoja ja tavoitteita ja nostaa taas ne sisäiset omat motivaation lähteet pintaan, jolloin joskus jo pelkkä muistutus niiden olemassa olosta riittää antamaan ison energiapiikin tulevaan. Sitoutuminen omaan tekemiseen on tärkeää ja päivittäiset pienet kuin suuretkin tavoitteet tulisi kirjata ylös. Ne auttavat siinä kohtaa, kun oma motivaatio on hukassa ja tekemiselle ei löydy puhtia. Joskus on myös hyvä levätä, ehkä jopa vähän kauemmankin aikaa, jotta se oma motivaatio taas löytyy viemään sinua oikeaan suuntaan.

Prochaskan malli
Kategoriat: Brändin