Suomessa on viime vuosina yritetty entistä enemmän panostaa varsinkin nuorten aikuisten työllistymiseen. 2010- luvun alussa tehtiin huolestuttavia löytyjä joissa todettiin, että vaikka taloustilanne alkoi näyttää parantumisen merkkejä nuoret aikuiset jäivät silti töiden ulkopuolelle. Tämän jälkeen tilanteeseen puututtiin ja hallitus toi käytäntöön erilaisia apukeinoja kuten aktiivimallia ja erilaisia hankkeita.Suomi alkoi 1950-luvulla kukoistaa ja töitä riitti paljon kaikille. Se oli teollisesti erittäin kehittyvää aikaa, ihmisiä koulutettiin paljon ja heitä tarvittiin monenlaisiin tehtäviin monella eri alalla. Nykyään koko Eurooppa kuitenkin elää tätä teollistumisen jälkeistä aikaa ja töitä ei enää riitä niin monelle. Useat tehtaat on siirretty maihin joissa niiden ylläpitäminen ja työvoima on halvempaa. Tämä heikensi erityisesti nuorten aikuisten työllistymismahdollisuuksia.Myös Euroopan epävakaat rahoitusmarkkinat tekevät työllistymisestä entistä hankalampaa. Sijoittavat eivät halua tehdä isoja sijoituksia, työntekijöitä vähennetään ja uusia työntekijöitä ei palkata. Vika ei siis aina ole pelkästään työnhakijassa vaan myös maailman yleisessä taloudellisessa tilanteessa. Euroopan ja maailman työttömyyden syyt ovat monimutkaisia asioita joihin liittyy talouden rakennetta ja rahoitusmarkkinoita.

eri työpaikoilla on erilaisia vaatimuksia

Miksi sitten etenkin nuoret aikuiset kärsivät näistä talouskriisin seurauksista? Eikö juuri nuori ja innokas työvoima olisi tarpeeseen taantumisen pysäyttämiseksi? Näin voisi kuvitella, mutta syyt ovat kuitenkin hieman moninaisempia. Nuori aikuinen on yleensä vastavalmistunut ja ei omaa juurikaan työkokemusta. Työpaikkojen haussa on usein paljon erilaisia vaatimuksia joita nuoren aikuisen on vaikea vielä täyttää.Huolestuttavaa on erityisesti se että viimeaikaisten tutkimusten mukaan nuorten aikuisten pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Joskus tähän vaikuttaa jo lapsuudesta asti alkaneet ongelmat jotka ovat jatkuneet aikuisiälle asti. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää että syy työttömyyteen olisi aina hakijassa. Suomessa kuitenkin suurin osa nuorista aikuisista on erittäin työhaluisia ja valmiita työskentelemään haastavissakin tehtävissä.

Työllistymisen tukeminen

EU on avustanut jäsenmaitaan viime vuosina paljon parantaakseen nuorten aikuisten työllistämistilannetta. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan on kuitenkin pitkälti riippuvainen jo edellä mainittujen taloustilanteiden muuttumisesta ja maailman talouskriisin helpottumisesta. Suomi tekee aktiivisesti töitä auttaakseen nuoria aikuisia työllistymisessä, sillä usein yksilön itse voi olla vaikea työllistyä jos kysyntää työvoimalle ei vain yksinkertaisesti ole.Erittäin hyväksi avuksi on todettu työllistäjän palkkatuki. Tämä tarkoittaa sitä että yritykset saavat erityistä tukirahaa valtiolta jos he palkkaavat nimenomaan nuoria työntekijöitä. Se kannustaa yrittäjiä palkkaamaan nuoria aikuisia, vaikka he tarvitsisivatkin enemmän opastusta ja koulutusta itse työn tekemiseen. Etenkin pitkäaikaistyöttömänä olleita nuoria aikuisia halutaan kannustaa työharjoitteluun. Se on osoittautunut aavistuksen verran hankalammaksi, koska siitä saatava palkka verrattuna työnmäärään on hyvin pieni. On kuitenkin monia käytännössä positiiviseksi koettuja kokemuksia, joissa nuori aikuinen on onnistunut työllistymään pysyvään työsuhteeseen työharjoittelun avulla.

Nuori Yrittäjyys Ry

Nuori Yrittäjyys Ry neuvoo, tukee, kouluttaa ja avustaa nuoria aikuisia oman yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä. Suomessa on todella hyvä tukijärjestelmä erityisesti nuorille yrittäjille ja se mahdollistaa täysin uuden uran monelle nuorelle aikuiselle. Yrittäjäksi pyrkivän kannattaa ottaa yhteyttä Nuori Yrittäjyys Ry:hyn ja he neuvovat mistä kannattaa lähteä liikkeelle.Nykyään koulutustaustalla on paljon merkitystä työnhaussa. Siksi nuoria aikuisia kannustetaan opiskelemaan enemmän ja pidemmälle. Tämä ei toki sovi kaikille ja on aloja missä koulutustausta ei ole niin merkittävää. Korkeakoulututkintokaan ei toki takaa työpaikan saantia, mutta Suomessa yritetään kannustaa nuoria aikuisia hankkimaan ainakin yksi peruskoulun jälkeinen tutkinto.On mahdotonta ennustaa miten maailman työmarkkinat muuttuvat ja millaisia ne tulevat olemaan muutaman vuoden päästä. Nuoren aikuisen kannattaa olla aktiivinen työnhaussa, ottaa vastaan mitä tarjotaan kartuttaen työkokemusta sekä mahdollisesti lisäkouluttautua parempien työnsaantimahdollisuuksien toivossa. Aktiivisuus on hyväksi ja se huomataan myös työelämässä.

Kategoriat: Brändin