Maailmassa, joka on muuttumassa vaikeammaksi ja vaikeammaksi sekä lähes sietämättömäksi, on suuria, vakavia ja vertaansa vailla olevia ongelmia nykyaikaisten ihmisten kanssa.

Erityisesti nuorille, jotka ovat vasta aloittamassa elämää, ammatillinen kehitys on perusvakio jokaiselle, niin että he voivat taistella elämässään ja täyttää lopulta roolinsa elämässä. Tämä vakio on kuitenkin epävakaa ja voi aiheuttaa suurta ahdistusta jokaiselle, varsinkin nuorille, jotka etsivät syitä, joiden vuoksi he joutuivat työttömiksi ja syyt miksi he kohtaavat nyt näitä seurauksia, joskus traagisia. Nämä nuoret haluavat innokkaasti parantaa asemaansa.

Työttömyyden määritelmä

Työttömyyden termillä tarkoitamme kyvyttömyyttä löytää maksettua työtä, työtä joka vastaa taitoja, kykyjä ja henkilökohtaisia suuntauksia. Työttömyys on sellaisen henkilön tila, joka on kykenevä, halukas ja käytettävissä työhön, mutta ei löydä työtä. Taloudellisen kasvun aikana työttömien määrä on laskussa, koska miehitys on suurempi, kun taas taloudellisen taantuman aikana havaitaan vastakkaista ilmiötä.

Työttömyyden aiheuttajat

On monia eri syitä, jotka edistävät työttömyyden kasvua. Ensimmäinen ja johtava on talouskriisi. Kun talouskriisi kiusaa maata, ensimmäinen asia johon se vaikuttaa, on työmarkkina. Palkoilla on taipumusta pienentyä, avoimia paikkoja on vähemmän ja enemmän ihmisiä joutuvat hyväksymään töitä alentavassa asemassa. Poliittiset ja taloudelliset tavoitteet sekä poliittinen paine työntekijöitä kohtaan, joten palkat voivat pysyä edelleen alhaisina. Nuorilla on tapana kääntyä vähäisiin ammatteihin ja kääntyä pois tavallisista työpaikoista. Yhä useammat vanhemmat ihmiset suosivat enemmän osa-aikaisia työpaikkoja ja epätavallisia työpaikkoja, näin näyttäen työttömältä.   Myös tietyt työmarkkinat ovat saavuttaneet rajansa avoimien työpaikkojen osalta. Myös investoinnin ja teollisuusyksiköiden luonnin puute johtaa työttömyyteen. Myös työn automatisointi ja teknologian/koneen laajempi käyttö sekä lukutaidottomuuden määrä ovat suuria tekijöitä. Työmarkkinat liikkuvat myös valtavissa rytmeissä, joita monet eivät pysty seuraamaan ja he jäävät jälkeen. Sopiva ammatillinen opastus kouluissa, korkeakouluissa ja työpaikoilla puuttuu ja monet nuoret joutuvat työmarkkinoille tuntien olonsa epämukavaksi ja sekavaksi. Heillä ei ole sopivia taitoja, kykyjä ja asiantuntemusta, jotta he voisivat olla työmarkkinoilla ja saada oikeaa työtä.   

Työttömyyden seuraukset

Työttömyys aiheuttaa monia erilaisia ongelmia. Ensimmäisenä ja johtavana, ihmiset, jotka ovat olleet työttöminä monia vuosia, kohtaavat selviytymisongelmia ja kamppailevat täyttääkseen perustarpeensa, kuten ruoan, vaatetuksen, asunnon ja monet muut. Tarve luovuuteen, kuulumisen tunne ja täyttyminen eivät täyty ja monet ihmiset jäävät tyytymättömiksi. Heillä on taipumus tuntea itsensä haitaksi ja työkyvyttömäksi ja että he eivät voi saavuttaa mitään. Jatkuva työttömyys johtaa ahdistuneisuuteen, epävarmuuteen ja työttömät ihmiset eivät voi kehittyä ja täyttää omia persoonallisuuksiaan. He luopuvat kaikista yrityksistä kouluttaa tai kasvattaa itsensä työttömyyden edessä.   Kansalaiset menettävät luottamuksensa valtioon, hallitukseen ja maihinsa ja joskus etsivät toisia tapoja ilmaista ahdistustaan ja vihaansa. He pyrkivät lähemmäksi puolisotilaallisiin ryhmiin ja organisaatioihin, jossa he löytävät tarkoituksensa ja tavoitteensa kurjuudessa.

Työttömyyden seuraukset

Kuinka taklata työttömyys

Ensimmäinen askel on aina ymmärtää tilanne ja syyt sen takana. Vain sen jälkeen voit alkaa taklaamaan ongelman. Sinun täytyy opiskella sitä ja suunnitella pitkällä aikavälillä. Poliittinen ja valtion muotoilu sekä vankka ohjelma ja huomio ovat todella tärkeitä globaalisempaan ratkaisuun ongelmaan. Investoinnin ja sijoittajien täytyy tarjota motivaatiota ja helpotusta investoimalla työmarkkinoille. Nämä investoinnit luovat enemmän työpaikkoja, näin minimoiden työttömyyttä. Toinen syy, joka aiheuttaa työttömyyttä, on byrokratia. Jotta työttömyys vähentyisi, byrokratia täytyy lakkauttaa tai muuttua yksinkertaisemmaksi. Jokaisen ponnistelun keskellä on oltava ihminen ja ratkaisuja, jotka ratkaisevat ongelman. Humanitaarinen koulutus ja teknologian/koneen ja tieteen humanitaarinen käyttö on toteutettava.

Olemme tietoisia siitä, että monet ihmiset kohtaavat tällä hetkellä työttömyyden synkkyyden. Hyvä suunnittelu ja laskenta ovat tarpeellisia, jotta tämä ongelma voidaan ohittaa. Sinun täytyy keskittyä vahvuuksiisi ja nähdä myös heikkouksesi, jotta voit alkaa parantamaan ja edetä tietämyksessäsi. Ei ole ikinä liian myöhäistä aloittaa toinen tutkinto tai osallistua seminaareihin, jotka tekevät sinusta kilpailullisemman ja saat pian uuden työsi.

Kategoriat: Brändin