Olemme aika kaukana ajoista, jolloin Suomessa oli työllisyyden kannalta asiat hyvällä tolalla. Varsinkin 1990-luvun laman jälkeen voi sanoa, että kaikki on ollut toisin, ja vaikka 2000-luvun alussa koettiinkin pieni nousukausi, sekin loppui vuonna 2008 alkaneeseen uuteen lamaan. Miksi työttömyyttä on, mitä se tarkoittaa, ja mitä voi tehdä asialle, jos työttömyys iskee? Mietitäänpä hetki vastauksia näihin kysymyksiin.

Miksi työttömyyttä on?

Työttömyys, eli se että osa työvoimasta on ilman työtä, on meidän aikamme ilmiö. Työttömyydellä tarkoitetaan palkka- eli ansiotyön puutetta: maatalousyhteiskunnassa ei työttömyyttä tunnettu. Teknologian, robotiikan ja automaation lisääntyessä yhä enemmän, ovat asiantuntijat väläytelleet sellaista tulevaisuuden kuvaa, jossa jopa 35 prosenttia nykyisistä työpaikoista olisi uhattuna. Kuitenkin samaan aikaan on Suomessakin avoimia työpaikkoja tarjolla runsaasti. Esimerkiksi ravintolaketjut etsivät kuumeisesti kokkeja ruokaravintoloihin ja hampurilaispaikkoihin; usein turhaan. Mitä syitä on siihen, etteivät työpaikat ja työttömät tunnu kohtaavan toisiaan? Syitä on monia. Eräs syy on se, että työntekijälle luvataan vain hyvin vähän työtunteja: monilla aloilla vuokrafirmat tarjoavat töitä pätkissä, jolloin työn kesto voi olla mitä vain 10 päivän ja kolmen kuukauden välillä. Myyntialalla taas palkka voi olla suurelta osin tai jopa kokonaan provisiopohjainen, ja ansioita on hyvin vaikea ennakoida. Jos sitten tällaisen työn haluaa lopettaa koska tulot ovat niin pienet, saattaa joutua ojasta allikkoon, kun seurauksena onkin karenssi ja työttömyyskorvauksen menettäminen. Yksi iso syy on myös se, että työpaikat ovat aivan eri seudulla kuin työttömät.

Pääkaupunkiseudulla on kyllä työpaikkoja, mutta myös korkeat asumiskustannukset, ja se ei ole omiaan lisäämään muuttohalukkuutta etelään niiltä seuduilta, joissa on korkea työttömyys, mutta myös kohtuulliset elinkustannukset. Myös se, että joillakin aloilla vaadittava ammattitaito on muuttunut sen verran paljon, ettei työtön enää täytäkään kriteerejä, ja se että joillain aloilla vaihtuvuus on niin suurta, että työpaikkoja on vain näennäisesti auki runsaasti, on ongelmallista. Yksinkertaisesti, työttömät ja työpaikat eivät kohtaa toisiaan.

Mitä tehdä, jos työttömyys iskee?

Työnhakuun liittyy monesti stressiä ja työtä ei löydykään välttämättä hetkessä; yli vuoden kestänyttä työttömyyttä kutsutaan jo pitkäaikaiseksi työttömyydeksi. Työttömyys vaikuttaa yleensä haitallisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Koska työttömyys vaikuttaa toimeentuloon ratkaisevasti, pitkittyessään työttömyys lisää tietenkin riskiä köyhyyteen. Yleensäkin työttömät voivat huonommin ja sairastuvat herkemmin kuin työlliset. Mutta mitä tehdä, jos kokee työttömyyden omalla kohdallaan? Ensin on tietenkin ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi ottamalla yhteyttä TE-toimistoon, jolloin on sitten oikeutettu työttömyysturvaan ja apuun työllistymisessä. Sitten vain leuka pystyyn ja työnhakuun. Vaikka työttömäksi jääminen järkyttääkin ja stressaakin, se voi merkitä myös uutta alkua ja mahdollisuutta! Nyt on aika päivittää ansioluettelo, ja etsiä ja lisätä siihen myös suosittelijoita. Kannattaa tutustua myös muutosturvan toimintamalliin, siitä voi saada lisätukea ja apua, ja hankalissa tilanteissa voi myös ottaa yhteyttä liittoonsa ja pyytää heidän näkemystään tilanteeseen. Ennen kaikkea kannattaa pysyä aktiivisena – houkutus sohvan pohjalle jäämiseen voi olla suuri, mutta totuus on, että arki ja rutiinit ovat hyvä lääke ja tuovat turvaa muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Lisääntyneestä vapaa-ajasta voi myös nauttia, ja tehdä jotain sellaista mitä ei työkiireiden vuoksi voinut ennen tehdä; vaikkapa jokin uusi harrastus tai kuntoilu auttavat jaksamaan ja pitävät virkeänä.

Omaa tapaansa hakea työtä voi myös uudistaa, olla ennakkoluuloton, ja tutustua myös erilaisiin verkostoitumista edistäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Puhu, kysele, ota rohkeasti yhteyttä eri tahoihin ja eri ihmisiin. Koskaan ei tiedä millainen tilaisuus tulee vastaan! Aseta myös itsellesi selkeitä tavoitteita, vaikkapa että lähetät joka päivä huolellisesti laadittuja työhakemuksia, tai että kouluttaudut lisää. Kannattaa siis muistaa, että suunnitelmallisuudella ja oikealla, hyvällä asenteella pääsee pitkälle ja voi paremmin – myös työttömyyden kohdatessaan!

Kategoriat: Brändin