Motivaatio on sisäinen punainen lanka, jota ihminen haluaa seurata. Motivaatio ei lähde mistään ulkoisesta tekijästä. Ulkoinen tekijä voi olla kuitenkin motivaation synnyn lähde ja näin ollen jostakin ulkoisesta voidaan sanoa, sen olevan motivaation syy. Mutta siltikin motivaatioon tarvitaan sisäistä paloa.

Miten siis motivoida henkilöstä ja työntekijöitä onkin toinen asia, se on yksi johtajuuden vaikeimmista tavoitteista. Kaikki lähtee alkuun siitä, että saadaan selville henkilön omat arvot. Arvomaailma on se, joka johtaa ihmisen tekemään sellaisia asioita mistä hän tykkää ja näin ollen myös motivoituu helpommin. Otetaan esimerkiksi henkilö, joka on kulutusta vastaan. Tälle henkilölle kierrättäminen on tärkeää ja luonnon hyvinvointi ykkössijalla. Hänen kierrättämisen motivaationsa lähtee siitä, että jatkuva uuden tavaran ostaminen tuhlaa luonnonvaroja, kierrätettiin se tai ei. Kultakaivokset täysin epäeettisin menetelmin kaivavat maaperästä kultaa isoissa kaivoksissaan silti ihan yhtä nopeasti ja tehokkaasti vaikka osa kullasta mikä muun muassa elektroniikkaromun mukana menee kierrätykseen, saadaan takaisin kulutukseen. Sillä ostokäyrät ovat silti suurenemaan päin ja näin ollen se kulta mikä kulutetaan, on myös pakosti saatava kierrätetyn kullan lisäksi kaivoksista.  Jos tämä kyseinen henkilö päätyy kuitenkin elektroniikkakauppaan töihin ja hänen eettiset arvonsa eivät tue kaupan toimintaa, on tällaista henkilöä täysin mahdotonta saada motivoitumaan työstänsä. Tosin keinoja voi olla tarjolla, jos kauppa esimerkiksi tarjoaa kierrätyksen mahdollisuuksia ja jos työntekijä saadaan motivoitua sillä, että hän voi nyt olla alkupäässä kuluttajien ostospäätöstä vahventamassa, niin juuri hän silloin myös voi suositella kestävän kulutuksen tuotteita ja vaikkapa tuotemerkkejä, jotka tunnetusti kierrättävät enemmän kuin toiset. Ja näin ollen jopa tämän kaltaisen henkilön motivaatio saadaan arvomaailmasta. Ja motivoitunut ihminen tekee parempaa työtä paremmalla innolla.

Miten selvittää henkilöstön motivaation lähteitä?

Se miten näitä arvomaailmoita ja siihen liittyviä motivaation lähteitä selvitetään, on usein yksinkertaista. Kysymällä! Jos esimiehellä ja työntekijällä on lämpimät ja avoimet välit, voi esimies harkita kysyvänsä aivan suoraan työntekijältä hänen arvoistaan. Asian voi ratkaista myös vaikkapa ryhmätyönä tai yhteisessä koulutuksessa motivaatiosta. Yksi hyvä ryhmätyö esimerkki, jonka voi tehdä työntekijöiden kanssa on vastaavanlainen: Pyydä jokaista työntekijää ajattelemaan itseänsä henkilökohtaisesti yrityksenä. Jos olisit yritys, millainen yritys olisit? Pyydä jokaista esittelemään yritysideansa ja näin ollen koko ryhmä oppii toisistansa hieman lisää. Sen jälkeen pyydä jokaista kirjoittamaan ylös yrityksen arvot, vaikkapa kolme arvoa. Ryhmätyöhön voi lisätä arvojen lisäksi myös mission (miten yritys tähtää visioonsa) ja vision (mihin yritys tähtää). Tämän jälkeen jokainen voi vuorollaan kertoa arvonsa, missionsa ja visionsa. Ja näistä voidaan yleisesti kysyä ja haastaa hieman henkilöä. Hyviä kysymyksiä ja lisäkysymyksiä ovat esimerkiksi: Miksi jokin kyseinen arvo on tärkeä? Miten yrityksen mission näkyy päivittäisessä tekemisessä? Mikä kolmesta arvosta on tärkein ja miksi? Onko arvot eettisiä, taloudellisia, asiakaslähtöisiä? Jos yrityksen arvot eivät toteudu yrityksessä, esimerkiksi joku työntekijöistä toimii arvojen vastaisesti, miltä se tuntuu? Mitä sanktioita arvojen vastaan toimimisesta on? Miten selittäisit arvon työntekijälle, joka ei ymmärrä miksi jokin arvo on niin tärkeä? Miten nämä kuvitteellisen yrityksen arvot näkyvät persoonassasi? Näillä kysymyksillä päästään todella syvälle työntekijän arvomaailmaan, ilman että se tuntuu tungettelevalta ja saadaan oiva pankki tuleville kehityskeskusteluille talteen. Yritykset ja arvot ja missio sekä visio on hyvä kerätä ylös ja käyttää esimiehenä tulevassa henkilökohtaisessa keskustelussa kyseisen työntekijän kanssa.

Miten selvittää henkilöstön motivaation lähteitä?
Kategoriat: Motivaation