Työskentely huonon esimiehen alla voi olla tuhoisaa sekä ammatillisesti kuin henkisestikin. Yleensä työpaikoilla, joissa esimies on epäammatillinen, ilkeä, narsistinen tai välinpitämätön on myös lähes poikkeuksetta huono työilmapiiri. Työpaikka kiusaaminen ja työilmapiiri ovat nousseet viime vuosina yhä tärkeämmiksi aiheiksi työpaikoilla ja etenkin suuryritykset sekä kaupungit ovat panostaneet työyhteisön kehittämiseen. Nykyään hyvän työpaikan titteli on yksi tärkeimpiä ansioita, mitä yritys voi saada. Vaikka johtoportaan ja työntekijöiden välinen hierarkia ja kuilu näyttää lyhentyneen, huonoja esimiehiä löytyneen kuitenkin aina. Huono esimies voi olla esimerkiksi sellainen, joka ei hoida töitään hyvin vaan myöhästelee palavereista, aikarajoista tai ei muuten saa hommiaan tehtyä, mutta käyttää kuitenkin huolella ”esimieskorttia” ajatellen, että saa tehdä niin kuin haluaa. Esimies voi esimerkiksi pompottaa työntekijöitään ja sysätä omia töitään muiden tehtäväksi. Esimiehen ei tulisi rikkoa työntekijän fyysistä tai henkistä rajaa. Seksuaalinen ahdistelu, vallan käyttö, kiusaaminen tai muu henkilökohtaisuuksiin meneminen ovat ehdottomasti kiellettyä käytöstä. Huono esimies on myös sellainen, joka ei osaa antaa rakentavaa palautetta, arvostelee ja etsii työntekijöistä vikoja, muttei koskaan kiitä tai sano mitään positiivista. Sellainen, joka vie kunnian kaikesta hyvästä, muttei kanna vastuuta varjopuolista. Kuinka toimia työpaikalla huonon esimiehen alaisena?

Huono pomo vai huono työntekijä?

Huono pomo vai huono työntekijä?

Ennen kaikkea on tärkeää olla varma, että kyseessä on tosiaan epäammatillinen esimies. Työpaikka kiusaamista tai huonoa esimies työtä ei ole sellainen, jossa huomautetaan myöhästelystä tai jatkuvasti toistuvasta virheestä. Esimies ei ole huono, vaikka hän tekisi työtä omalla persoonallaan, mikäli käyttäytyminen pysyy ammattilaisissa rajoissa. Pohdi siis onko esimies todella huonokäytöksinen tai epäammatillinen vai onko huomautukset tai negatiivinen palaute aiheellista. Tarkkaile myös onko esimiehesi luonteeltaan vakava tai suorasanainen, joka voi näyttäytyä hymypillerin syöneelle työntekijälle negatiivisena vastaanottona. Ihmiset ovat erilaisia.

Mitä on tehtävissä?

Työskennellessäsi huonon esimiehen alla, on tärkeää ylläpitää omaa itsekunnioitusta sekä oman arvon ymmärtämistä. Vaikka negatiivisessa ilmapiirissä työskentely voi olla raastavaa, älä anna sen vaikuttaa työhösi. Riitaantuminen tai silmätikuksi joutuminen ei ainakaan paranna tilannetta, joten on hyvä hoitaa asiat ammatillisesti. Voit keskustella esimiehesi kanssa ja antaa rakentavasti palautetta. Mikäli esimies ei osaa ottaa vastaan kritiikkiä, on parempi hoitaa asia toista kautta.Älä jaa henkilökohtaisia tietojasi tai lähde luomaan läheisempää suhdetta esimiehen kanssa, jonka toiminta on kyseenalaista. Sillä viimeisen päälle huono esimies osaa kyllä käyttää tietojasi sinua vastaan tarpeen tullen. Työskentely huonossa työilmapiirissä on vaikeaa ja usein tällaisissa työpaikoissa henkilökunta vaihtuukin usein. On jo ylemmän portaan tehtävä tarkkailla työpaikan tapahtumia, johtamista sekä työyhteisöä ja sen hyvinvointia. Mikäli keskustelu huonon esimiehen kanssa ei onnistu asiallisesti, voi olla hyvä tehdä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa asiallinen kirjelmä huonosta esimiehestä ylemmälle taholle.

hyvä työympäristö

Useilla ammattikunnilla on ammattiliitot, josta saa tukea myös tilanteisiin, joissa työpaikalla esiintyy epäoikeudenmukaista käyttäytymistä. Lisäksi työntekijöiden työskentely-ympäristö tulee olla terve ja turvallinen. Näin ollen, mikäli työpaikalla esiintyy huonoa käytöstä esimiehen tai vaikka toisen työntekijän toimesta, on se myös työsuojelu asia. Työsuojelu -asioissa työntekijä voi olla yhteydessä esimerkiksi työpaikan terveydenhoitajaan. Mikäli edellä mainittujen keinojenkaan jälkeen asiat eivät tunnu muuttuneen, voi olla hyvä tutkia samanaikaisesti myös muita työpaikkavaihtoehtoja. Vaikka työpaikka on tärkeä osa elämää, on oma terveys silti tärkeämpää. Huonossa työyhteisössä tai ilmapiirissä työskentely voi pidemmän päälle johtaa alakuloisuuteen tai jopa masennukseen. Älä siis jää yksin asioiden kanssa, apua löytyy aina.

Kategoriat: Motivaation