Maine, imago, brändi. Henkilökohtaisen brändin luomisella on monta synonyymia. Ehkäpä henkilökohtainen brändi niistä kuitenkin sanana kaikkein vierastavin. Ihmiset eivät halua useinkaan sitä, että heistä puhutaan brändinä.

Monet kokevat sanan olevan kylmä ja sen tarkoittavan vain jotain liiketoimintaan ja rahan ahneuteen liittyvää. Sitä se ei suinkaan ole. Henkilökohtainen brändi on yksityisyrittäjän, mediapersoonan tai ammatillisessa mielessä oman identiteetin rakentamista. Se on myös profiloitumista. Yksilön brändistä on alettu puhumaan hiljalleen enemmän ja enemmän. Johtajien ja korkeissa asemissa olevien henkilöiden kohdalla oma yksilö kohtainen brändäys on aina ollut vaikuttava ja vallitseva tekijä. Yksilöitä voidaan profiloida monessakin asiassa. Jokin johtaja voi olla yleisesti tunnettu siitä, että hän muuttaa yrityksessä paljon asioita uudeksi ja tästä syystä brändi tämänkaltaisella johtajalla liittyy uudistumiseen ja kasvuun. Silloin toinen yritys, jolla on edessään uudistumisen aika voi haluta tällaisen henkilökohtaisesti muutosjohtajaksi brändätyn toimitusjohtajan mukaan toimintaansa. Näin saadaan henkilökohtaisella brändillä luotua mielikuvaa ja sana kiirii. Julkisuuden henkilöille brändäys on tuttua, mutta sitä enemmänkin kutsutaan sanalla maine. Minkälainen maine julkisuuden henkilöllä on, niin media häntä kohtelee. Jos henkilö tunnetaan ja henkilöllä on sellainen maine, että alkoholi maistuu ja aina jotain tapahtuu, seuraa media tällaista henkilöhahmoa jokaisen tuopillisen ajan ja keskittyy tähän asiaan. Toinen saattaa olla tunnettu laihtumisesta tai lihomisesta. Kolmas voi olla tunnettu maineeltaan puhtoisempana perheäitinä tai isänä. Ja kaikki nämä kolme julkisuuden henkilöä kuitenkin loppupelissä voi elää suhteellisen samankaltaista elämää toisiinsa verrattuna. Positiivisen brändin luominen on tärkeää. Negatiivinen maine on hankala voittaa.

Puskaradio ja sosiaalinen media

Brändi, henkilökohtainen sellainen, ei ole vain sitä mitä sinusta luetaan tai minkälaisen kuvan sinusta saa vaan se on myös sitä, mitä sinusta puhutaan. Puskaradion voima ja kantavuus on ilmiömäinen. Tästä syystä henkilökohtaisen brändin täytyy olla sellainen kuin olet ja siitä ei voi tehdä poikkeuksia, muuten menetetään luottamus. Maine ei siis ole vain paperille kirjoitettuja sanoja, se on joka päiväsisiä, joka kohtaamisessa käytettyjä taitoja ja viestintää. Sosiaalinen media on vauhdittanut henkilökohtaisen brändin luomista. Median kautta voidaan antaa kuvaa ja jakaa tarinaa. Jos tarina on hyvin kerrottu ja omaa kohderyhmääsi koskettava, on brändin luominen jo lähtenyt käyntiin. Tarkkaile lähiympäristösi ja ystäviesi sosiaalista mediaa ja huomaat pian, että monet yksityishenkilöt profiloituvat johonkin sosiaalisen median mukana. Toiset ovat villejä matkustelijoita, toiset elävät vauva-arkea. Toiset urheilevat ja toiset ovat eläinaktivisteja. Kaikilla on joku rooli. Minkälainen ja näköinen on sinun sosiaalisessa mediassa ilmentyvä rooli?

Mitä kysyä itseltään brändin luomista varten?

Isoin kysymys ja aihe on itsetuntemus kun luodaan henkilökohtaista brändiä. On tärkeää miettiä, mikä on sinun uniikki lupauksesi yleisöllesi. Mikä tekee sinusta erikoislaatuisen. Tunteiden paljastaminen luo mielenkiintoa ja luottamusta. Kylmä profiili ei miellytä ja tuo epävarmuutta. Epäonnistumiset ja niistä avoimesti kertominen ruokkii usein kiinnostusta. Älä siis pelkää olla täydellisen epätäydellinen, sillä liika täydellisyys haiskahtaa valheelliselta. Kun brändäys alkaa toimia, se herättää myös toisenlaisia tunteita. Se voi herättää kohderyhmään kuulumattoman negaatioita tai muiden henkilöiden vihareaktioita. Valitettavasti tosi asia on se, että kaikkia ei voi miellyttää ja tämä on hyväksyttävä. Se, että kenenkään ei tarvitse hyväksy haukkumista ja vihapuhetta pätee myös digitaalisessa maailmassa. Siitä on kaikkien pidettävä kiinni. Mutta arvostelun kohteeksi joutuminen silloin kun kyseessä on asiallinen arvostelu, on siihen jokaisen myös asennoituva.

Mitä kysyä itseltään brändin luomista varten?
Kategoriat: Brändin