Työpaikkakulttuurilla tarkoitetaan toimintatapoja ja käytäntöjä jotka toteutuvat työpaikalla.

Nämä vaihtelevat suuresti etenkin maan ja sen kulttuurin perusteella. Työskentelytavat ovat erilaiset kun verrataan vaikka Suomea ja Japania. Erilaisuuteen vaikuttavat ihmisten kansanluonne ja maan kulttuuriin sidotut käytöstavat. Työpaikkakulttuuri on parhaimmillaan joustavaa, yleisesti positiivista ryhmätyöskentelyä ja kannustavaa myös yksilötasolla. Tehokas ja osaava johto on oleellista hyvän työpaikkakulttuuirn luomisessa. Tämä vaikuttaa suoraan työntekijöiden viihtyvyyteen ja työpaikassa pysymiseen. Työntekijöiden runsas liikkuvuus eri maiden välillä luo haasteita myös työnantajille vaikka ulkomainen työvoima tuokin yritykseen yleensä positiivista ja uutta näkökulmaa asioiden toteuttamiseen. Samalla ulkomaiset työntekijät myös muokkaavat työympäristöä omalla kulttuuri taustallaan.

Työskenteleminen eri kulttuureissa on avartavaa

Mikäli suunnittelee työskentelyä ulkomailla, on hyvä ottaa selvää paikallisesta työkulttuurista ja tavoista etukäteen, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Suomessa työkulttuuri on hyvin säntillistä ja aikaan sidottua. Työnantajaa on tapana kunnioittaa automaattisesti ja keskittyä lähinnä suorittavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Omien työtapojen muokkaaminen voikin olla tarpeen ulkomaille muuttaessa. Suomen hyvä ja korkeatasoinen koulutus muokkaa myös tuleviin työmarkkinoihin ja työpaikkakulttuuriin. Tätä myös arvostetaan ulkomailla, ja on hyvä tausta kaikille työnhakijoille. Suomalaisten melko nöyrä asennoituminen ja kyvyttömyys itsensä kehumiseen tosin saattaa olla este joka pitää pystyä ylittämään ennen muihin työkulttuureihin asettumista. Joissain maissa on jopa itsestään selvää että työmarkkinoille lähdetään kyynerpäätaktiikalla, omaa etua tavoittelevalla asenteella. Maanosien välillä on myös havaittavissa aika suuria eroja työpaikkakulttuureissa. Aasialainen kulttuuritausta eroaa länsimaisesta melkoisesti, kuten myös afrikkalainen tai amerikkalainen. Euroopan sisällä on myös suuria maakohtaisia vaihteluita. On taatusti erilaista työskennellä Ranskassa tai Saksassa. Ulkomailla työskentelyyn lähtö vaatiikin aika paljon oma-aloitteisuutta ja ymmärrystä toisesta kulttuurista. On myös oltava valmis vastaanottamaan täysin erilaista ajatelutapaa ja moraalia. Omien, tiukkojen aikataulujen ja sääntöjen ylläpitäminen voi olla itselle tärkeää työpaikalla, mutta ei välttämättä istu muille työntekijöille. Joustaminen on hyvä taito muissa työkulttuureissa. Positiivisella ja kiinnostuneella asenteella pääsee pitkälle. Kultturiin työpaikan ulkopuolella on myös hyvä tutustua, sillä se auttaa ymmärtämään paikallista kansanluonnetta ja tapaa tehdä asioita. Kollegoihin tutustuminen ja heidän kanssaan aikaa viettämällä saa myös arvokasta taustatietoa työmaailman luonteesta.

Haastattelun ja työpaikkakulttuuurin tärkeys

Työhaastattelut tehdään monesti netin kautta, mikäli haastateltava on edelleen toisessa maassa. Tämä toimii yhtälailla kuin henkilökohtaisesti paikalla tapahtuva keskustelu. Haastattelussa voi tehdä myös huomioita haastattelijan kysymyksistä ja asenteesta, sekä on mahdollisuus saada vastauksia työkulttuuriin ja työnteon käytäntöön liittyen. Kysymykset tosin kannattaa harkita aika tarkoin, ettei tule väärinymmärretyksi, joissain kulttuureissa ei katsota liikaa utelua sopivana. Myös maakohtaiset käytöstavat on syytä opetella ennen haastattelua. Haastattelujen sisältö ja kesto vaihtelee kulttuurikohtaisesti. Haastatteluja saattaa olla useita ja ne saatetaan jakaa useille päiville. Organisaatiosta saa tällöin myös terävämmän kuvan.

Haastattelun ja työpaikkakulttuuurin tärkeys

Työpaikassa on tarkoitus saada toteuttaa osaamistaan, olla mahdollisuus kehittyä ja saada olla osa osaavaa ja innostavaa joukkoa. Työnantajalle tämän mantran toteuttaminen pitäisi olla ykkösasia, sillä osaava ja tyytyväinen työntekijä on jokaisen yrityksen menestyksen kulmakivi. Yksikään työnantaja ei halua nähdä jatkuvaa heiluriovea josta työntekijät liikkuvat kovalla tahdilla sisään ja ulos. Suuri työntekijöiden vaihtuvuus myös luo yritykselle hieman kyseenalaista mainetta työmarkkinoilla. Vakiintunut ja pitkää työuraa yrityksessä aikova työntekijä on erittäin arvokas voimavara josta työnantajan kannattaa pitää kiinni, ja myös palkita asiaankuuluvasti. Joten on sanomattakin selvää että hyvän työpaikkakultuurin luominen ja ylläpitäminen on yritykselle sydämen asia.

Kategoriat: Brändin