Motivoivat kirjat ja musiikki

Ihmiselämässä motivaatio on hyvin tärkeä asia – se on toiminnan takana oleva vaikuttava voima. Sen avulla jokainen voi saada suuntaa ja viritystä johonkin suoritukseen, ja se ruokkii tavallaan itseään; motivaatio saadaan motiiveista, ja ne aikaansaavat tilan joka johtaa motivaatioon. Monimutkaista ehkä ajatella, mutta tärkeintä on ehkä ymmärtää, että kun ihminen Lue lisää…

Työttömyys Suomessa

Olemme aika kaukana ajoista, jolloin Suomessa oli työllisyyden kannalta asiat hyvällä tolalla. Varsinkin 1990-luvun laman jälkeen voi sanoa, että kaikki on ollut toisin, ja vaikka 2000-luvun alussa koettiinkin pieni nousukausi, sekin loppui vuonna 2008 alkaneeseen uuteen lamaan. Miksi työttömyyttä on, mitä se tarkoittaa, ja mitä voi tehdä asialle, jos työttömyys Lue lisää…

Työuupumuksen merkit

Nykyajan kova tahti työelämässä, sen luomat paineet ja stressi voivat helposti laukaista työuupumuksen eli burnoutin. Loppuunpalaminen ei ole mitenkään harvinaista nykyään. Työelämä voi olla erittäin haastavaa ja vaativaa. Kun asioita kerääntyy yhden ihmisen pöydälle liikaa, ne voivat laukaista hyvinkin vakavan ahdistustilan ja sitä myötä työuupumuksen. On tärkeää huomata merkit loppuunpalamisesta Lue lisää…

Työttömyysaste ja nuoret aikuiset

Suomessa on viime vuosina yritetty entistä enemmän panostaa varsinkin nuorten aikuisten työllistymiseen. 2010- luvun alussa tehtiin huolestuttavia löytyjä joissa todettiin, että vaikka taloustilanne alkoi näyttää parantumisen merkkejä nuoret aikuiset jäivät silti töiden ulkopuolelle. Tämän jälkeen tilanteeseen puututtiin ja hallitus toi käytäntöön erilaisia apukeinoja kuten aktiivimallia ja erilaisia hankkeita.Suomi alkoi 1950-luvulla Lue lisää…

Kuinka työskennellä huonon esimiehen alaisena?

Työskentely huonon esimiehen alla voi olla tuhoisaa sekä ammatillisesti kuin henkisestikin. Yleensä työpaikoilla, joissa esimies on epäammatillinen, ilkeä, narsistinen tai välinpitämätön on myös lähes poikkeuksetta huono työilmapiiri. Työpaikka kiusaaminen ja työilmapiiri ovat nousseet viime vuosina yhä tärkeämmiksi aiheiksi työpaikoilla ja etenkin suuryritykset sekä kaupungit ovat panostaneet työyhteisön kehittämiseen. Nykyään hyvän Lue lisää…

© 2021 Arbets marknad snyckeln