Työttömyys Suomessa

Olemme aika kaukana ajoista, jolloin Suomessa oli työllisyyden kannalta asiat hyvällä tolalla. Varsinkin 1990-luvun laman jälkeen voi sanoa, että kaikki on ollut toisin, ja vaikka 2000-luvun alussa koettiinkin pieni nousukausi, sekin loppui vuonna 2008 alkaneeseen uuteen lamaan. Miksi työttömyyttä on, Lue lisää…

Työuupumuksen merkit

Nykyajan kova tahti työelämässä, sen luomat paineet ja stressi voivat helposti laukaista työuupumuksen eli burnoutin. Loppuunpalaminen ei ole mitenkään harvinaista nykyään. Työelämä voi olla erittäin haastavaa ja vaativaa. Kun asioita kerääntyy yhden ihmisen pöydälle liikaa, ne voivat laukaista hyvinkin vakavan Lue lisää…

Työttömyysaste ja nuoret aikuiset

Suomessa on viime vuosina yritetty entistä enemmän panostaa varsinkin nuorten aikuisten työllistymiseen. 2010- luvun alussa tehtiin huolestuttavia löytyjä joissa todettiin, että vaikka taloustilanne alkoi näyttää parantumisen merkkejä nuoret aikuiset jäivät silti töiden ulkopuolelle. Tämän jälkeen tilanteeseen puututtiin ja hallitus toi Lue lisää…

© 2021 Arbets marknad snyckeln