Työttömyysaste ja nuoret aikuiset

Suomessa on viime vuosina yritetty entistä enemmän panostaa varsinkin nuorten aikuisten työllistymiseen. 2010- luvun alussa tehtiin huolestuttavia löytyjä joissa todettiin, että vaikka taloustilanne alkoi näyttää parantumisen merkkejä nuoret aikuiset jäivät silti töiden ulkopuolelle. Tämän jälkeen tilanteeseen puututtiin ja hallitus toi käytäntöön erilaisia apukeinoja kuten aktiivimallia ja erilaisia hankkeita.Suomi alkoi 1950-luvulla Lue lisää…

Kuinka työskennellä huonon esimiehen alaisena?

Työskentely huonon esimiehen alla voi olla tuhoisaa sekä ammatillisesti kuin henkisestikin. Yleensä työpaikoilla, joissa esimies on epäammatillinen, ilkeä, narsistinen tai välinpitämätön on myös lähes poikkeuksetta huono työilmapiiri. Työpaikka kiusaaminen ja työilmapiiri ovat nousseet viime vuosina yhä tärkeämmiksi aiheiksi työpaikoilla ja etenkin suuryritykset sekä kaupungit ovat panostaneet työyhteisön kehittämiseen. Nykyään hyvän Lue lisää…

© 2019 Arbets marknad snyckeln