Työpaikan ongelmat laskevat motivaatiota

Useilla työpaikoilla törmätään ongelmiin, joihin suhtaudutaan liian lievästi, tai joita ei osata ratkaista tarpeeksi nopeasti. Tämä tilanne johtaa selkeään motivaation heikkenemiseen, joka tulisi osata tunnistaa tarpeeksi ajoissa, jotta sen vaikutukset eivät ehdi levitä koko työyhteisöä heikentävään tilanteeseen.